Category Archives: Kinh nghiệm trồng măng tre

Kinh nghiệm trồng măng tre giúp tre phát triển nhanh, có nhiều măng mang lại năng suất cao, lợi nhuận lớn cho bà con. Măng có thể trồng ở đồng bằng, đất núi giúp bà con phát triển kinh tế

Nông trại Vui Khánh xin chia sẻ kinh nghiệm trồng măng tre thực tế của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp giống măng, măng tre tươi, măng khô giá rẻ nhất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh thực phẩm